Spring naar content

114 publicaties gevonden

 • wethouders investeren in kansen voor jongeren

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wethouders helpen om doelstellingen in de Jeugdwet te realiseren. Daarom nam VWS het…

  Brochure
 • leidraad voor lokale besturen en scholen

  Ruimte die geschikt is om aan sport te doen moet zo goed mogelijk ingezet worden. Het naschools gebruiken van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke stap in het efficiënt inzetten van publieke…

  Handboek / handleiding
 • ga zo door!, sport en bewegen in de buurt: de opbrengsten

  Deze editie van de Buurtsportcoach bevat o.a. de volgende artikelen: Opbrengsten voor de toekomst! > Voorwoord minister Bruno Bruins Het fenomenale succes van de buurtsportcoach Vijf partners blikken terug op…

  Vaktijdschrift
 • verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten

  Naar aanleiding van de peiling bewegingsonderwijs is een verdiepende studie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk in de lessen gebeurt en om praktijkvoorbeelden te kunnen delen.…

  Rapport
 • Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2017) over de ervaringen van bestuurders in de verschillende bestuursfuncties. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • de rol van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van armoede en schulden

  Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit, vanwege Movisie, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam…

  Proefschrift/oratie
 • de rol van sport en kunst in een krimpregio

  Als de bevolking in een regio krimpt, hoe zorg je er dan voor dat sportverenigingen groeien, de toneelvereniging jongeren aantrekt en er genoeg vrijwilligers zijn die het verenigingsleven mogelijk maken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een analyse van inspirerende praktijkvoorbeelden

  BMS Studie 42 is de vierde en laatste studie rond het thema ClubSportInnovatie (CSI). Deze studie omvat uitgebreide uiteenzetting van vijftien geanalyseerde praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden omvatten projecten die reeds door…

  Rapport
 • Na een zeer succesvolle carrière als korte baan zwemmer (wedstrijdzwemmer) onder leiding van zijn trainer Jan Stender bij zwemvereniging De Robben, waagt Willemse de stap naar een professionele zwemcarrière. In dit boek beschrijft de…

  Boek