Spring naar content

125 publicaties gevonden

 • Lectorale rede uitgesproken op dinsdag 27 september 2016 door dr. Raôul R.D. Oudejans. Binnen het lectoraat Leren en Presteren in Sport worden twee hoofdthema’s onderscheiden: kwaliteit en kwantiteit van trainen…

  Proefschrift/oratie
 • de relatie tussen achievement goal orientation en plezier in sport

  In het huidige onderzoek is ingegaan op de relatie tussen Achievement Goal Orientation (AGO) en plezier in sport. AGO stelt dat er twee doeloriëntaties zijn bij competentie relevante taken: mastery,…

  Scriptie
 • de relatie van leiderschap met tevredenheid en cohesie

  Leiderschap, cohesie en tevredenheid zijn belangrijke factoren in sport. Tevredenheid en cohesie hangen samen met factoren als prestatie, motivatie en communicatie. In dit literatuuroverzicht wordt gekeken naar de relatie tussen leiderschap en…

  Scriptie
 • zijn mannen mentaal sterker dan vrouwen in de sport?

  Mannen zijn vaak fysiek sterker dan vrouwen in sport, maar zijn mannen mentaal ook sterker? In dit literatuuroverzicht zal de Achievement goal theory onderzocht worden. Er wordt gekeken of er…

  Scriptie
 • onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie

  In de sport wordt concentratievermogen gezien als een goede voorspeller voor de prestatie. Er wordt gesproken over algemeen en domeinspecifiek concentratievermogen. De relatie tussen een veilig klimaat en concentratievermogen is…

  Scriptie
 • the impact of coach's emotions on players' motivation and performance

  This research looked at the effects of emotional displays by coaches on motivation and performance of his players (team). Taken into account, emotional contagion, player’s own emotions, interpretation, appropriateness and…

  Scriptie
 • de invloed ervan op de attitude ten opzichte van een sponsor actief in de financiële sector

  De afgelopen periode zijn er verschillende voorbeelden geweest waarin een sponsor van sport, vaak werkzaam binnen de financiële sector, zich heeft terug getrokken als sponsor als gevolg van schandalen veroorzaakt…

  Scriptie