Spring naar content

125 publicaties gevonden

 • Het Köhler Group Motivation Gain Effect wordt verklaard door het mechanisme van ‘sociale vergelijking’, samen met een ‘gevoel van onmisbaarheid’. In dit onderzoek werd een experimentele onderzoeksopzet gebruikt om de…

  Scriptie
 • factsheet investeringen, prestaties & waardering

  De topsportklimaatmeting is een vierjaarlijkse studie naar het ervaren topsportklimaat onder Nederlands talenten, (oud)topsporters, coaches, technisch directeuren en de bevolking. De studie is in 2015 voor de vijfde keer uitgevoerd…

  Factsheet
 • a multidimensional and longitudinal study on the development of talented youth basketball players

  Onderzoek naar talentontwikkeling in de sport wordt de laatste jaren steeds vaker gekenmerkt door een multidimensionele en longitudinale benadering. Echter, onderzoek met deze benadering gericht op de ontwikkeling van talentvolle…

  Proefschrift/oratie
 • ervaringen van werklozen in een meritocratiserende samenleving

  ‘Succes heb je zelf in de hand; falen is je eigen schuld.’ Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving, waar alleen talent en inzet tellen. Winnaars in de competitie om maatschappelijk succes hebben een…

  Proefschrift/oratie
 • from the margins of accounting to the core of accountability

  Due to the policies introduced by many European governments since the rise of New Public Management in the 1990s, performance measurement has become the dominant means of government control of…

  Proefschrift/oratie
 • a multidisciplinay approach

  Het doel van dit proefschrift was om interacties tussen fysieke en psychosociale belasting, herstel, prestaties en blessures te onderzoeken. Twee jaar lang zijn fysieke en psychosociale belasting en herstel, prestatie-indicatoren…

  Proefschrift/oratie
 • verbeter je prestatie door mentale training

  Het leveren van prestaties op topniveau vergt niet alleen vakmanschap en een goede conditie. Wie in de hitte van de strijd, als het er echt op aankomt, overeind wil blijven,…

  Boek
 • the potentials and risks of board executives with a football background in Dutch football

  This paper examines the influence of board executives with a background in football on both the sportive and financial performance of the football club. In order, the researchers used data from…

  Scriptie
 • meten met de persoonlijke maat

  In Lichamelijke Opvoeding 8 en 9 van dit jaar zijn artikelen verschenen (door Dorien van der Burg) met als titel ‘Een leven lang sporten, een leven lang atletiek’. Er wordt een…

  Artikel in vaktijdschrift