Spring naar content

237 publicaties gevonden

 • brede maatschappelijke heroverweging

  In het kader van de Brede maatschappelijke heroverwegingen zijn 16 rapporten over allerlei beleidsthema’s verschenen. Daarbij is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor investeringen, besparen en het stopzetten…

  Beleidsnota
 • kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, deel 2: maatschappelijke baten

  Het totale effect van de gezondheidszorg is niet zo gemakkelijk in cijfers uit te drukken. Dat komt omdat de gezondheidszorg verschillende soorten zorg omvat. Een nieuwe kankertherapie is iets heel…

  Rapport
 • In deze rapportage zijn de belangrijkste ontwikkelingen, de groei van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en de aanpak binnen de JOGG-gemeenten in de afgelopen periode (20152019) in beeld gebracht…

  Rapport
 • procesevaluatie en inhoudsanalyse

  Deze tussentijdse rapportage maakt deel uit van de serie voortgangsrapportages voor de monitoring van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. In dit rapport staan de gemeenten centraal die tussen april…

  Rapport
 • bijzondere verbindingen tussen sport en andere domeinen in een sportecosysteem

  De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. In Venray heeft die vertaling in 2019 het karakter van een Leefstijlakkoord gekregen, om…

  Beleidsnota
 • wethouders investeren in kansen voor jongeren

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wethouders helpen om doelstellingen in de Jeugdwet te realiseren. Daarom nam VWS het…

  Brochure
 • richtinggevende leidraad voor lokale preventieakkoorden

  Deze publicatie biedt gemeenten in verschillende procesfases ondersteuning: vanaf de eerste aanleiding voor een lokaal preventieakkoord tot de ondertekening en borging ervan. 

  Handboek / handleiding
 • a pooled analysis of 1.7 million US adults

  Objective: Both aerobic physical activity and muscle-strengthening exercise are recommended for obesity prevention. However, at the population level, the independent and/or combined associations of these physical activity modalities with obesity…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Deze tool is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend…

  Werkboek / instrument