Spring naar content

235 publicaties gevonden

  • In deze rapportage zijn de belangrijkste ontwikkelingen, de groei van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en de aanpak binnen de JOGG-gemeenten in de afgelopen periode (20152019) in beeld gebracht…

    Rapport
  • procesevaluatie en inhoudsanalyse

    Deze tussentijdse rapportage maakt deel uit van de serie voortgangsrapportages voor de monitoring van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’. In dit rapport staan de gemeenten centraal die tussen april…

    Rapport
  • bijzondere verbindingen tussen sport en andere domeinen in een sportecosysteem

    De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. In Venray heeft die vertaling in 2019 het karakter van een Leefstijlakkoord gekregen, om…

    Beleidsnota
  • wethouders investeren in kansen voor jongeren

    Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wethouders helpen om doelstellingen in de Jeugdwet te realiseren. Daarom nam VWS het…

    Brochure
  • richtinggevende leidraad voor lokale preventieakkoorden

    Deze publicatie biedt gemeenten in verschillende procesfases ondersteuning: vanaf de eerste aanleiding voor een lokaal preventieakkoord tot de ondertekening en borging ervan. 

    Handboek / handleiding
  • a pooled analysis of 1.7 million US adults

    Objective: Both aerobic physical activity and muscle-strengthening exercise are recommended for obesity prevention. However, at the population level, the independent and/or combined associations of these physical activity modalities with obesity…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • Deze tool is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend…

    Werkboek / instrument
  • a systematic review

    It has been proposed that the use of cue-reminders may increase the effectiveness of interventions that aim to prevent health-risk behaviors (i.e., having unsafe sex, unhealthy dietary intake, lack of…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • Deze infographic vat de ambities en maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord samen. Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

    Beleidsnota