Spring naar content

237 publicaties gevonden

 • wat kunt u als gemeente doen?

  Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen voor gemeenten. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volksgezondheid, sport, huisvesting of anderszins.…

  Handboek / handleiding
 • samenwerken aan gezondheid en welzijn van inwoners

  In deze toolkit vindt u informatie en inzichten om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk. Het doel van preventie is zorgen dat inwoners gezond…

  Werkboek / instrument
 • nationale wetenschapsagenda route gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling

  Deze Kennisagenda Preventie vloeit voort uit de Nationale Wetenschapsagenda, waarin vragen vanuit de Nederlandse samenleving gebundeld zijn, met name ook veel vragen op het gebied van gezondheid. Het thema gezondheid…

  Rapport
 • preventie in de buurt, werkboek

  Dit werkboek beschrijft per stap van de Gezonde Wijkaanpak, beknopt de activiteiten en aandachtspunten. Ook krijgt u tips. Het werkboek eindigt met een handige checklist.

  Werkboek / instrument
 • preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

  Dit onderzoek gaat over de stand van zaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport in Nederland rond preventie, bij sportbonden en sportverenigingen.

  Rapport
 • an analysis of population-based data

  Background: Recent estimates suggesting that over half of Alzheimer’s disease burden worldwide might be attributed to potentially modifiable risk factors do not take into account risk-factor non-independence. We aimed to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • stress reduction in the educational sector, a case-study at a university of applied sciences in the Netherlands

  This thesis focusses on vitality which aims to reduce or prevent work-related stress through physical and meditative activities (PMA). Scientific evidence is cautiously positive on the attributed beneficial effects of PMA for…

  Scriptie
 • Dit hoofdstuk gaat over het voorkomen van verdrinkingsongevallen. Niet alleen bij openbare wateren en stranden, maar ook in en rond het huis. Het hoofdstuk eindigt met campagnes die wereldwijd gevoerd…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • design, development, production, implementation and evaluation of an overweight prevention program

  Preventie van overgewicht bij kinderen richt zich veelal op gewicht (BMI): minder eten, meer bewegen. In dit proefschrift wordt voor een andere benadering gepleit: krachttraining. Krachttraining bevordert vetvrije massa, leidt…

  Proefschrift/oratie