Spring naar content

235 publicaties gevonden

 • Met sport en bewegen als middel kun je werken aan uiteenlopende doelen bij verschillende doelgroepen. Er zijn vele voorbeelden bekend en beschreven van het inzetten van sport en bewegen als…

  Online artikel
 • development of integrated public health policies for the prevention of obesity

  In de onderzoeken in dit proefschrift geeft de auteur antwoord op de volgende vragen: (1). Wat zijn de karakteristieken van integraal gezondheidsbeleid?; (2). Welk theoretisch kader kunnen we gebruiken om…

  Proefschrift/oratie
 • de prevalentie van pesten op sportverenigingen en de visie van kinderen ten aanzien van pestgedrag en aanpak

  Most previous research on bullying has focused on the school context and has not been taking the context of the sportsclubs into account. The current study investigated the difference in…

  Scriptie
 • onderzoek naar de determinanten van het gebruik van dopinggeduide middelen onder topsporters en evaluatie van het antidopingbeleid in Nederland

  Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om nader inzicht te krijgen in de kennis ten aanzien van doping en het in kaart brengen van gedragsdeterminanten…

  Rapport