Spring naar content

87 publicaties gevonden

 • overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie

  Overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie. Van een minderheid van de interventies voor lokaal gezondheidsbeleid is bewezen dat ze bijdragen aan het terugdringen…

  Rapport
 • Loketgezondleven.nl: dé website voor en door professionals die werken aan gezondheidsbevordering en preventie. De website biedt toolkits voor publiekscommunicatie, interventies voor gezondheidsbevordering en instrumenten voor planmatig werken. Ook vindt u…

  Website
 • strategies, interventions and challenges

  This book highlights the issues and focuses on the strategies and interventions that policy-makers have at their disposal to tackle this increasing challenge. Strategies discussed in the second part of…

  Rapport
 • een analyse van de overheidsaanpak van preventie van overgewicht en de rol van de organisatie van de OGZ daarbij

  De focus van dit onderzoek ligt bij de vraag hoe de organisatie rondom preventie van overgewichtbeleid in de praktijk verloopt, en op welke manier deze processen bijdragen aan het uitvoeren…

  Rapport
 • gedrag en gezondheid, de nieuwe ordening

  Deze discussienota van RVZ stelt dat in de zorgsector vraag en aanbod een andere weg moeten inslaan. Er dient niet meer voor zorg en ziekte te worden gekozen, maar voor…

  Rapport
 • deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'

  Dit rapport is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst verkenning 2010, waarin de ontwikkelingen in de volksgezondheid in een tijdsperspectief worden geplaatst. Enerzijds wordt teruggekeken, maar er wordt vooral ook…

  Rapport
 • deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'

  Dit rapport is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’ uit 2006 hanteert de…

  Rapport
 • schets van preventieve zorg voor ouderen

  Vilans inventariseerde op verzoek van het ministerie van VWS, welke preventieve activiteiten er op lokaal niveau zijn voor ouderen, hoe dit aanbod gefinancierd wordt, waar lacunes zijn in het aanbod…

  Rapport
 • de vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten

  Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de opvattingen, attitude en werkwijze van Nederlandse huisartsen anno 2008 t.a.v. de primaire preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en…

  Rapport
 • samenwerking in de weg daar naartoe

  Preventie van diabetes en hart- en vaatziekten is een speerpunt van het kabinetsbeleid. Met de principiële uitspraak van CVZ dat preventie geïndiceerd is voor mensen met een hoog risico, staat…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift