Spring naar content

87 publicaties gevonden

 • breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties, advies

  Op 29 september 2008 zond de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namens het kabinet een adviesaanvraag aan de SER over parallelle belangen bij gezondheid. Het kabinet gaat ervan…

  Rapport
 • verzekerde zorg?

  Dit rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 belichten we de ziekte diabetes van verschillende kanten. Aan de orde komen zaken als: wanneer is er sprake van deze ziekte,…

  Rapport
 • de gecombineerde leefstijlinterventie

  In dit rapport beschrijven en duiden we de gecombineerde leefstijlinterventie. We geven verder aan voor welke hoogrisicogroepen deze interventie geschikt is en beschrijven de consequenties voor regelgeving, zorgpraktijk en zorgpolissen…

  Rapport
 • Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inventarisatie van diabetesinterventies op het terrein van preventie en zorg in Nederland

  Het Nederlandse diabetesveld is zeer gemotiveerd om de diabetesproblematiek aan te pakken. Vooral in de diabeteszorg worden aanzienlijke inspanningen geleverd. Er bestaat een zeer ruim aanbod aan interventies, gericht op…

  Rapport
 • Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2006 bis 2012

  De Duitse organisatie IGA, Initiatieve Gesundheid & Arbeit stelt in een geactualiseerd literatuuroverzicht vast, dat gezondheidsbevordering en preventie in bedrijven een wezenlijke bijdrage leveren aan gezond gedrag van werknemers en…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • a meta-analysis of prospective cohort studies

  Objective: To quantify the association between walking and the risk of cardiovascular disease (CVD) and all-cause mortality in healthy men and women. Conclusions: The results suggest walking is inversely associated…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift