Spring naar content

404 publicaties gevonden

 • a Foucauldian lens on power, discourse and knowledge in youth sports

  Sports participation by young people is associated with ‘fun’ and ‘good’ and considered as an important activity that contributes to young people’s development. Sport is therefore often seen as an…

  Proefschrift/oratie
 • insights from the Rotterdam study and an intervention study in healthy older adults

  De toenemende levensverwachting en wereldwijde veroudering van de bevolking gaat gepaard met een epidemie van leeftijdsgerelateerde cognitieve stoornissen en dementie. Bij het uitblijven van een passende medicamenteuze behandeling om cognitieve…

  Proefschrift/oratie
 • pertubation-based balance training and falls prevention in older adults

  Valincidenten zijn een bedreiging voor de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan effectieve en efficiënte valpreventie steeds verder toe. Perturbatietraining (PBT) heeft als…

  Proefschrift/oratie
 • natuurlijke experimenten voor evaluatie van lokale volksgezondheidsinterventies

  The environment plays a key role in promoting health. Our environment is constantly changing, creating opportunities to support healthy behaviours. This thesis shows that by changing the environment, we can…

  Proefschrift/oratie
 • the development of the cycling compass

  Algemeen gesteld toont dit onderzoek aan dat talent orientatie en het voorspellen van toekomstige prestaties binnen het jeugdwielrennen uitdagend is. Algemene motorische coordinatie blijkt een essentiele factor te zijn in…

  Proefschrift/oratie
 • social sport studies and the limits of critique

  Door middel van uitgebreid veldwerk toont Van den Heuvel aan dat huidige theoretische kaders in sociale sportstudies onvoldoende zijn om adequaat rekenschap te geven van de ervaringen van vrouwenvoetbal spelers.…

  Proefschrift/oratie
 • stimulating patients’ physical activity during hospital stay by cultural change’.

  Koenders beschrijft in dit proefschrift ‘ Beter uit bed’, een veelzijdige innovatie welke beoogt een cultuurverandering teweeg te brengen door 1) houding, kennis en gedrag van mensen tijdens hun ziekenhuisopname,…

  Proefschrift/oratie