Spring naar content

400 publicaties gevonden

 • natuurlijke experimenten voor evaluatie van lokale volksgezondheidsinterventies

  The environment plays a key role in promoting health. Our environment is constantly changing, creating opportunities to support healthy behaviours. This thesis shows that by changing the environment, we can…

  Proefschrift/oratie
 • the development of the cycling compass

  Algemeen gesteld toont dit onderzoek aan dat talent orientatie en het voorspellen van toekomstige prestaties binnen het jeugdwielrennen uitdagend is. Algemene motorische coordinatie blijkt een essentiele factor te zijn in…

  Proefschrift/oratie
 • social sport studies and the limits of critique

  Door middel van uitgebreid veldwerk toont Van den Heuvel aan dat huidige theoretische kaders in sociale sportstudies onvoldoende zijn om adequaat rekenschap te geven van de ervaringen van vrouwenvoetbal spelers.…

  Proefschrift/oratie
 • stimulating patients’ physical activity during hospital stay by cultural change’.

  Koenders beschrijft in dit proefschrift ‘ Beter uit bed’, een veelzijdige innovatie welke beoogt een cultuurverandering teweeg te brengen door 1) houding, kennis en gedrag van mensen tijdens hun ziekenhuisopname,…

  Proefschrift/oratie
 • a mixed-methods evaluation of care-physical activity initiatives for citizins with a low socioeconomic status

  Overweight and obesity rates are increasing worldwide, particularly among people with a low socioeconomic status. Lifestyle interventions that include physical activity may lower overweight and obesity rates. The aim of…

  Proefschrift/oratie
 • towards bridging the research-practice gap

  Hoewel de relatie tussen fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname en positieve gezondheidsresultaten goed gedocumenteerd is, worden volwassen patiënten zodra ze in het ziekenhuis opgenomen nog steeds op bed gelegd. Het ziekenhuisbed…

  Proefschrift/oratie
 • Dit proefschrift behandelt de volgende hoofdonderzoeksvraag: hoe kan onderzoek in interactie-ontwerp bijdragen aan het stimuleren van fysieke activiteit in de kantooromgeving? 

  Proefschrift/oratie