Spring naar content

87 publicaties gevonden

 • Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de Sportagenda op de organisatieontwikkeling van 1*-bonden

  NOC*NSF en haar leden gebruiken de Sportagenda als beleidsnotitie om richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport. In de sportagenda staan ambities genoteerd op het gebied van…

  Scriptie
 • een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

  Voor deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van het NOC*NSF en namens de Universiteit Utrecht. Het onderzoek poogt inzichten te geven in de betekenissen van betrokkenen in…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van amateur voetbalverenigingen en de rol van professionalisering daarin

  Scriptie in het kader van Masteropleiding aan de Faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeksvraag is: wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van de effectiviteit…

  Scriptie
 • De Hanzehogeschool Groningen kiest voor opleiders als lerende professionals. Het Instituut voor Sportstudies (HIS) is in het verlengde daarvan op zoek naar mogelijkheden om het leren van opleiders te stimuleren.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Je kunt op verschillende manieren tegen ontwikkelingen in ons vak aankijken. Hieronder mijn kijk, opgehangen aan een vijftal thema’s. Mijn standpunten komen mede voort uit een onderzoek naar wat er in…

  Artikel in vaktijdschrift