Spring naar content

87 publicaties gevonden

 • Enige tijd geleden heeft Kees Faber op een studiedag de aanwezigen een spiegel voorgehouden. We gaan in een serie korte artikelen de inhoud van deze workshop aan u presenteren. Deze sluit aan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • waar liggen mogelijkheden?

  Topsporters die naast hun intensieve trainings- en wedstrijdprogramma ook een schooldiploma willen halen, staan voor een flinke uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Samen met hun begeleider van de mbo-instelling, vaak de topsportcoördinator, moeten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving aan professionalisering bij volleybalverenigingen en de volleybalbond

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven verenigingsbestuurders en werknemers van de Nevobo aan professionalisering van de volleybalvereniging? Aan de hand van literatuur, een observatie,…

  Scriptie
 • onderzoek naar discoursen en beleid in het vrouwentopvoetbal

  In het vrouwenvoetbal in Nederland is in 2007 een eredivisie vrouwen opgericht. Daarin zijn al vijf betaald voetbal organisaties weer gestopt met hun vrouwentak en de competitie verandert vaak. Onduidelijk was…

  Scriptie
 • een onderzoek naar professionalisering in voetbalverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: wat kunnen voetbalverenigingen doen om te professionaliseren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is gewerkt met de volgende onderzoeksvragen:…

  Scriptie
 • Dit artikel beschrijft een gedeelte van een onderzoek naar professionele excellentie van docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Onderzocht is welke kenmerken docenten lichamelijke opvoeding en leerlingen uit havo 5-klassen toekennen aan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar excellente professionaliteit van sportprofessionals. In het hbo de laatste jaren steeds meer aandacht voor talentontwikkeling en excellente beroepsprestaties. Als gevolg…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op weg naar de professionele praktijk van 2023

  Dit boek is bedoeld als start van de dialoog over verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in het de beroepspraktijk. In essays wordt de visie van drie professionals op ‘het…

  Boek