Spring naar content

87 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures

  In deze tweede editie van de Sportbonden Monitor wordt enerzijds gekeken naar de trends op basis van vergelijkingen met de voorgaande monitor en anderzijds worden een aantal nieuwe kengetallen belicht.…

  Rapport
 • ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures

  Deze derde editie van de Sportbonden Monitor gaat in op ontwikkelingen bij sportbonden op basis van feiten en kengetallen. Er wordt enerzijds gekeken naar trends op basis van vergelijkingen met…

  Rapport
 • van vakprofessional naar businesspartner in het midden en- en kleinbedrijf

  Dit boek is geschreven voor adviseurs om hen te helpen een betere en bredere gesprekspartner voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te worden.

  Brochure
 • een onderzoek naar de effecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van Leraren In Opleiding (LIO's)

  In dit onderzoek wordt een antwoord op het volgende probleem gezocht: ‘Hoe ontwerpen opleiders, coaches en LIO’s een ‘krachtige’ leerwerkomgeving die de professionele ontwikkeling van LIO’s (in het vierde studiejaar…

  Rapport
 • methodes door en voor de professionals van het voortgezet onderwijs

  In deze publicatie ligt het accent op minder gangbare, maar wel interessante manieren om je als school verder te ontwikkelen. Ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat vooral het talent van…

  Rapport
 • een onderzoek naar de effecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van leraren in opleiding (LIO's)

  In dit onderzoek wordt een antwoord op het volgende probleem gezocht: hoe ontwerpen opleiders, coaches en LIO’s een ‘krachtige’ leerwerkomgeving die de professionele ontwikkeling van LIO’s (in het vierde studiejaar…

  Boek
 • editie III

  Het Onderwijskundig Lexicon editie III bestaat uit drie banden. In deze banden worden de volgende onderwerpen in aparte katernen behandeld: de professionalisering van de leraar, voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig…

  Handboek / handleiding
 • Dit profiel is opgesteld en gevalideerd door zes hogescholen die in Nederland de opleiding tot sportmanager aanbieden. Het profiel beschrijft wat een afgestudeerde van deze opleidingen op hoofdlijnen moeten kennen…

  Brochure
 • verschuivingen in de relatie tussen amateurisme en professionalisme in het Nederlandse tennis

  De Internationale Lawn Tennis Club van Nederland heeft ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum opdracht gegeven aan het IVA tot het opstellen van een wetenschappelijke essay met als thema de…

  Boek