Spring naar content

86 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar competenties van besturen in de Nederlandse sportsector

  Dit rapport gaat over de invloed van commercialisering, professionalisering, individualisering, globalisering en mediatisering op competenties van besturen in de Nederlandse sportsector. Specifiek wordt een antwoord gegeven op de vraag naar…

  Rapport
 • Deze scriptie betreft een onderzoek naar de commercialisering van het langebaanschaatsen. De probleemstelling die centraal staat in dit rapport, luidt dan ook als volgt: welke factoren zijn van invloed op…

  Scriptie
 • een dvd over professionalisering van de sportvereniging

  Werkgeverschap? Dat is toch lastig, duur en ingewikkeld? Veel sportverenigingen voelen zich geen werkgever. Toch werken in sportclubs vaak honderden mensen, betaald en onbetaald. Wie meer wil halen uit zijn…

  Audiovisueel middel
 • op weg naar de nieuwe accommodatie

  Brochure over de nieuwe accommodatie van stichting Flik-Flak. Een gymnastisch sportcomplex en gespecialiseerd kenniscentrum dat ruimte biedt voor top- en breedtesport, maar daarnaast ook voor bedrijven mogelijkheden biedt (personeelsuitjes, seminars,…

  Brochure
 • succesvol runnen van een jeugdopleiding

  Kwaliteitshandboek dat dient als leidraad en gids voor het runnen en het verder professionaliseren van een voetbaljeugdopleiding. Het moet alle jeugdverantwoordelijken, ongeacht het niveau, in staat stellen zich perfect voor…

  Handboek / handleiding
 • In 2001 en 2002 zijn onder de naam PRofessionalisering in de Sport (PRinS) vijftien pilots gestart met betaald verenigingsmanagement. Het ging hier om verenigingen of samenwerkingsverbanden van verenigingen. Dit boek…

  Boek
 • pas toe of leg uit!

  Resultaat van de aanbevelingen die de Commissie Goed Sportbestuur heeft gedaan om sportbesturen kritisch naar eigen handelen te laten kijken en zo nodig aan te passen aan de moderne eisen…

  Boek