Spring naar content

236 publicaties gevonden

 • gemeente Maastricht

  Deze publicatie betreft de ‘Schoolsportagenda 1995-1996’ van de gemeente Maastricht betreffende de schoolsportprojecten en de buitenschoolse toernooien. In deze agenda staan zowel de namen van de schoolsportprojecten als de data…

  Rapport
 • maatschappelijk verantwoorde projecten binnen het betaalde voetbal in Nederland en daarbuiten

  De opdrachtformulering voor dit onderzoek was tweeledig en luidde als volgt: op welke wijze geven de clubs in het betaalde voetbal, de zogenaamde BVO’s, en de KNVB invulling aan hun…

  Rapport
 • tussenevaluatie van het stimuleringsproject voor mensen met een lichamelijke handicap van de provincie Noord-Holland

  In opdracht van de provincie Noord-Holland is door het voormalige Ondersteuningsinstituut Noord-Holland (ONH) onderzoek verricht naar de knelpunten op het gebied van de sportbeoefening door gehandicapten. De provincie heeft het…

  Rapport
 • een procesevaluatie van het Amsterdamse jongerensportplan topscore

  Eind 1998 heeft de gemeenteraad van Amsterdam groen licht gegeven voor de start van het jongerensportplan Topscore Amsterdam. Dit plan is gestoeld op twee belangrijke pijlers. De eerste is de…

  Verslag
 • analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning van lokale projecten 'Jeugd in Beweging' (programmalijn lokaal beleid)

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale projectondersteuning in het kader van Jeugd in Beweging. Om deze mogelijkheden te verkennen is een…

  Rapport
 • een evaluatie van het projectenbeleid van het ministerie van WVC op het gebied van de sportstimulering, en de in dat kader door gemeenten, provincies en landelijke sportorganisaties uitgevoerde sportstimuleringsprojecten

  De sportwereld een doe-cultuur, de wetenschap een denk-cultuur? Er (b)lijken toch meer genuanceerde verschillen en ook overeenkomsten tussen sport(beleid) en wetenschap te bestaan. Dit rapport is het verslag van een…

  Boek
 • Old Action is een landelijk opererende vrijwilligersorganisatie van (oud-)vakleraren LO en (oud-)opleiders van Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO’s). Ze adviseert welzijns- en sportorganisaties of individuen en ontwikkelt cursussen en programma’s…

  Website
 • een verkennende studie naar de effecten van sport in de geïndiceerde jeugdzorg

  In deze publicatie doet het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verslag van een eerste verkenning naar de effecten en werkzame ingrediënten van…

  Rapport
 • Dit boekje vertelt je in vijf stappen hoe je een project kunt organiseren. Heb jij een idee maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Hier vind je…

  Boek
 • hoe Jespo als jeugdsportorganisatie werkt aan (langdurige) participatie van kansengroepen en diversiteit

  Door het participatieproject ‘Jespo Spo(o)rt Aan!’ heeft Jespo in de praktijk heel wat kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de participatie van kansengroepen aan het sportgebeuren. Deze publicatie bundelt…

  Boek