Spring naar content

166 publicaties gevonden

 • inspireren, innoveren en investeren, hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015

  Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 van de provincie Overijssel.

  Beleidsnota
 • collegeprogramma 2011-2015, provincie Zeeland

  Collegeprogramma 2011-2015 van provincie Zeeland.

  Beleidsnota
 • bestuursakkoord 2011-2015 VVD - CDA - SP

  Bestuursakkoord 2011-2015 van de provincie Noord-Brabant.

  Beleidsnota
 • visie en uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel

  Omgevingsvisie van de provincie Overijssel met een visie- en uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel.

  Beleidsnota
 • Deze Omgevingsvisie is hét strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De visie formuleert de belangen, ambities, rollen, verantwoordelijkheden en sturing van de provincie in het ruimtelijke domein. De…

  Beleidsnota
 • provincie Groningen

  In 2002 is de Beleidsnota Fiets vastgesteld voor de periode tot en met 2010. In 2003 is het eerste Actieplan Fiets vastgesteld waarin het beleid uitgewerkt is in concrete maatregelen.…

  Rapport