Spring naar content

171 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

  De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties…

  Rapport
 • Doel van dit akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Er wordt nu gekozen voor een overkoepelend sportakkoord,…

  Beleidsnota
 • factsheet oktober

  De Friese Sportverenigingsmonitor brengt tweejaarlijks in kaart hoe het staat met de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of zij werken vanuit een open club gedachte. De monitor voorziet gemeenten en ondersteuningsorganisaties…

  Factsheet
 • hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

  De Friese Sportverenigingsmonitor meet tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of verenigingen werken vanuit de open club gedachte. De Friese Sportverenigingsmonitor is opgezet door Sport Fryslân, het Fries Sociaal…

  Rapport
 • sportagenda 2016-2019

  Sportagenda 2016-2019 van provincie Noord-Brabant. De provincie is binnen het sportbeleid een relatief bescheiden speler. Het accent ligt veel meer bij gemeenten en bij de Rijksoverheid. De provincie kan op…

  Beleidsnota
 • een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

  De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen…

  Rapport
 • In december 2011 werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld. In deze evaluatie worden de activiteiten beschreven die de provincie Noord-Brabant in het kader van…

  Rapport
 • stand van zaken en blik vooruit

  De provincie Noord-Brabant organiseerde op 3 september 2015 een groepsgesprek met verschillende stakeholders uit de wereld van de gehandicaptensport, afkomstig van lokale, provinciale en landelijke partijen. Het groepsgesprek beoogde bij te dragen…

  Rapport