Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • herziene sportnota 2013-2019

  Dit is een herziene Sportnota Flevoland. Het coalitieakkoord Flevoland 2011-2015, ‘Zelfstandig en Uniek’ maakte een bijstelling van de huidige Sportnota noodzakelijk. De ambitie blijft om een belangrijke bijdrage te leveren…

  Beleidsnota
 • volop kansen voor toekomstbestendig Brabant

  Adviesrapport van BrabantAdvies aan provincie Noord-Brabant. Ze roept hierin de provincie op om een aantal stevige veranderingen door te voeren en reikte hiervoor een reeks concrete voorstellen aan: Zet de bodem…

  Rapport
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

  De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties…

  Rapport
 • Doel van dit akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Er wordt nu gekozen voor een overkoepelend sportakkoord,…

  Beleidsnota
 • factsheet oktober

  De Friese Sportverenigingsmonitor brengt tweejaarlijks in kaart hoe het staat met de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of zij werken vanuit een open club gedachte. De monitor voorziet gemeenten en ondersteuningsorganisaties…

  Factsheet
 • hoe gaat het met de Friese sportverenigingen in veranderende omstandigheden?

  De Friese Sportverenigingsmonitor meet tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en of verenigingen werken vanuit de open club gedachte. De Friese Sportverenigingsmonitor is opgezet door Sport Fryslân, het Fries Sociaal…

  Rapport
 • sportagenda 2016-2019

  Sportagenda 2016-2019 van provincie Noord-Brabant. De provincie is binnen het sportbeleid een relatief bescheiden speler. Het accent ligt veel meer bij gemeenten en bij de Rijksoverheid. De provincie kan op…

  Beleidsnota
 • een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

  De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen…

  Rapport