Spring naar content

163 publicaties gevonden

 • factsheet

  Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren…

  Factsheet
 • 1-meting

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 (hierna te noemen ‘Sportplan’) vastgesteld. Dit plan sluit aan op het eerdere sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar…

  Verslag
 • internationaal jaar van vrijwilligers 2001, vrijwilligerswerk werkt!

  Deze brochure is als volgt opgebouwd: na de inleiding komt het overheidsbeleid aan de orde: de rol van het rijk, de provincie en de gemeente. Ook worden knelpunten aangestipt die…

  Audiovisueel middel
 • nulmeting 2011/2012

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit plan sluit aan op het lopende sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar is…

  Rapport
 • deelonderzoeken talentontwikkeling/topsport (=B6) en gehandicaptensport (=B7)

  In het Sportplan Brabant 2016 (Sportplan) van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat het Mulier Instituut de doelen, prestaties en beoogde effecten van het Sportplan gaat monitoren. De eerste stap…

  Rapport