Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • In december 2011 werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld. In deze evaluatie worden de activiteiten beschreven die de provincie Noord-Brabant in het kader van…

  Rapport
 • stand van zaken en blik vooruit

  De provincie Noord-Brabant organiseerde op 3 september 2015 een groepsgesprek met verschillende stakeholders uit de wereld van de gehandicaptensport, afkomstig van lokale, provinciale en landelijke partijen. Het groepsgesprek beoogde bij te dragen…

  Rapport
 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • keuzes en prioriteiten voor Brabant

  Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door…

  Rapport
 • provincie Utrecht coalitieakkoord 2015-2019

  Coalitieakkoord 2015-2019 van provincie Utrecht.

  Beleidsnota