Spring naar content

171 publicaties gevonden

 • Limburg beweegt!

  In deze accentennotitie worden de uitgangspunten benoemd voor een eventuele provinciale betrokkenheid bij sportinitiatieven. Daarnaast worden ook een aantal accenten benoemd.

  Beleidsnota
 • een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

  In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het…

  Rapport
 • factsheet

  Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren…

  Factsheet
 • 1-meting

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 (hierna te noemen ‘Sportplan’) vastgesteld. Dit plan sluit aan op het eerdere sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar…

  Verslag
 • internationaal jaar van vrijwilligers 2001, vrijwilligerswerk werkt!

  Deze brochure is als volgt opgebouwd: na de inleiding komt het overheidsbeleid aan de orde: de rol van het rijk, de provincie en de gemeente. Ook worden knelpunten aangestipt die…

  Audiovisueel middel