Spring naar content

197 publicaties gevonden

 • Gelderland sport! 2016-2019

  Het Gelderse sportbeleid rust op drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport en de sportieve kracht door excellente prestaties. 

  Beleidsnota
 • op weg naar een dynamisch Drenthe

  De provincie Drenthe heeft vijf prioritaire thema’s benoemd, waar de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken: Beschikbare…

  Beleidsnota
 • De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid…

  Beleidsnota
 • statenvoorstel nr. ps/2016/776x

  Dit statenvoorstel omvat het kader voor de provinciale kerntaak Sociale kwaliteit voor de komende jaren. Tevens is een uitvoeringsplan 2016 en 2017 opgesteld. Ook Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2016-2017 op hoofdlijnen.…

  Beleidsnota
 • de kracht van sport en bewegen voor een inclusieve samenleving (eindverslag)

  In opdracht van de Provincie Overijssel is deze verkenning uitgevoerd. Doel van deze verkenning was om de toekomstige koers en focus van de provincie te bepalen.

  Rapport
 • energieneutraal, klimaatbestendig en circulair

  Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met deze…

  Rapport
 • De Gelderse Sportmonitor, een tweejaarlijks leefstijlonderzoek onder de bevolking van Gelderland, is in 2015 voor de derde keer uitgevoerd. Door middel van dit onderzoek wil de provincie Gelderland achterhalen wat…

  Rapport
 • onze route naar het creëren van een vitale Limburgse samenleving door een leven lang sporten en bewegen

  Deze publicatie betreft het jaarverslag 2016 van Huis voor de Sport Limburg.

  Verslag