Spring naar content

196 publicaties gevonden

 • In dit resultatenrapport worden de uitkomsten gepresenteerd van de ‘Provinciale Verenigingsmonitor Utrecht 2008’. Het rapport is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen Sportservice Midden Nederland en het W.J.H. Mulier…

  Rapport
 • rapportage

  De Provincie Gelderland heeft gevraagd wat het energie-besparingspotentieel is van sportaccommodaties en van scholen (primair onderwijs, PO en voortgezet onderwijs, VO) in haar provincie. Bekendheid met dit besparingspotentieel maakt het mogelijk om…

  Rapport
 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (update 2014)

  De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in…

  Rapport
 • sport & provincies: van 28 miljoen (Gelderland) tot 0 euro (Groningen)

  Wat hebben sportverenigingen eigenlijk aan het geld dat provincies te besteden hebben? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? De verschillen blijken (zeer) groot. Zo investeerde Gelderland de afgelopen jaren (tot 2016) 28 miljoen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • keuzes en prioriteiten voor Brabant

  Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door…

  Rapport
 • In 2012 is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met de Sportimpuls, om lokale beweeg- en sportaanbieders financiële ondersteuning te kunnen bieden bij activiteiten die mensen stimuleren…

  Online artikel
 • provincie Utrecht coalitieakkoord 2015-2019

  Coalitieakkoord 2015-2019 van provincie Utrecht.

  Beleidsnota