Spring naar content

196 publicaties gevonden

 • In 2011 is de Verenigingsmonitor Overijssel door Sportservice Overijssel ontwikkeld en uitgevoerd. Om trends en ontwikkelingen te kunnen waarnemen is de Verenigingsmonitor in 2013 herhaald. In samenwerking met het Mulier…

  Rapport
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het huidige en toekomstige accommodatiegebruik

  In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Sportservice Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige sportdeelname (2016, 2028) en het huidige en toekomstige gebruik…

  Rapport
 • Zeeland: een duikregio met groeipotentieel, Jaargang 3, nummer 3

  In dit themarapport wordt aan de hand van de resultaten van een internationaal marktonderzoek ingegaan op de kansen met betrekking tot de onderwatersport in Zeeland. Het eerste deel geeft achtergrondinformatie…

  Rapport
 • handreiking voor het vergroten van de economische spin-off van evenementen

  In Nederland worden veel sport- en cultuurevenementen georganiseerd. Ze zijn van grote waarde voor provincies en gemeenten: inwoners, bezoekers en toeristen hebben er plezier van en ondernemers en organisaties hebben…

  Handboek / handleiding
 • een onderzoek naar de mate waarin ijsbanen worden gefinancierd met behulp van overheidssteun

  De provincie Friesland heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven inzicht te verschaffen in de financiering van nationale en internationale kunstijsbanen, multifunctionele (sport)accommodaties en nationale topsport oftewel A-sportaccommodaties. Een aanvullende…

  Rapport