Spring naar content

215 publicaties gevonden

 • In 2011 is de Verenigingsmonitor Overijssel door Sportservice Overijssel ontwikkeld en voor het eerst uitgevoerd. Om trends en ontwikkelingen te kunnen waarnemen wordt de Verengingsmonitor om de twee jaar herhaald.…

  Rapport
 • provincie Groningen

  Eind april 2015 is het Collegeakkoord Vol Vertrouwen gepresenteerd. Daarin geeft het College aan dat men wil investeren in sport en bewegen. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport…

  Beleidsnota
 • provinciaal onderzoek naar de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches

  In 2012 heeft Sportservice Overijssel in samenwerking met de gemeenten het provinciaal onderzoek ‘Combinatiefuncties in Overijssel’ uitgevoerd. In 2015 is het onderzoek herhaald en zijn ook de buurtsportcoaches uitgenodigd om…

  Rapport
 • een regionaal overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan sport (2010-2014)

  De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen…

  Rapport
 • In december 2011 werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld. In deze evaluatie worden de activiteiten beschreven die de provincie Noord-Brabant in het kader van…

  Rapport
 • rapportage

  De Provincie Gelderland heeft gevraagd wat het energie-besparingspotentieel is van sportaccommodaties en van scholen (primair onderwijs, PO en voortgezet onderwijs, VO) in haar provincie. Bekendheid met dit besparingspotentieel maakt het mogelijk om…

  Rapport
 • ontwikkelrichtingen voor provincie Gelderland

  Om inzicht te krijgen in de thematiek van de ‘open club’ en de ontwikkelingsmogelijkheden van sportverenigingen in Gelderland heeft het Mulier Instituut op verzoek van provincie Gelderland een inventarisatie uitgevoerd.…

  Rapport
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het accommodatiegebruik in de provincie Limburg (update 2014)

  De provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in…

  Rapport
 • sport & provincies: van 28 miljoen (Gelderland) tot 0 euro (Groningen)

  Wat hebben sportverenigingen eigenlijk aan het geld dat provincies te besteden hebben? Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? De verschillen blijken (zeer) groot. Zo investeerde Gelderland de afgelopen jaren (tot 2016) 28 miljoen…

  Artikel in vaktijdschrift