Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties

  Publiek-private samenwerking (PPS) is een in populariteit groeiende organisatievorm bij het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen. Voor publieke en private partijen is er de gezamenlijke opdracht om via PPS…

  Boek
 • gezondheid en zorg

  De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 beschrijft de ambities en doelen op de gezondheid en zorg missies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen. De Topsector Life Sciences & Health (LSH)…

  Rapport
 • Voor de financiering van een groot sport evenement (Youth Olympic Games Bid Rotterdam 2023), Publiek Private Partnerschappen (Harten voor Sport, Leidsche Rijn) en het "Old Stars voetbalprogramma" in samenwerking met Eredivisie CV

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert ondernemerschap in de sport. De manier waarop financiering is vormgegeven speelt daarbij een belangrijke. Het Ministerie wil weten in hoeverre private partijen…

  Rapport
 • resultaat of risico?, over hoe gemeenten en bedrijven samenwerken in lokale sportstimulering

  Dit magazine bevat zes inspirerende interviews over initiatieven waarbij publieke en private partijen de handen ineen hebben geslagen.

  Vaktijdschrift
 • Bedrijven nemen steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan op verschillende manieren. Hier een voorbeeld van een verzekeringsmaatschappij die investeert in het plaatsen van vakleerkrachten op scholen in Friesland.

  Artikel in vaktijdschrift
 • aanpak voor het organiseren van publiek-private samenwerking

  Samen werken, samen winnen biedt een aanpak voor het formeren, managen en beëindigen van een gelijkwaardige samenwerking (het alliantiemodel), waarin partijen gezamenlijk besluiten nemen, plannen ontwikkelen, middelen inbrengen, risico’s delen…

  Boek
 • jaarverslag 2011 over de gezamenlijke inspanningen en resultaten om overgewicht en obesitas in Nederland terug te dringen

  Dit jaarverslag rapporteert over de activiteiten van het Convenant Gezond Gewicht in 2011. Het beschrijft voorbeelden van activiteiten en projecten waarbij de aangesloten organisaties met elkaar samenwerken.

  Jaarboek
 • binnen grenzen buiten gebaande paden

  Dit rapport wil de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Wat verstaan we onder publiek, privaat en vervolgens PPS? 2. Zijn er positieve voorbeelden van PPS bij organisaties en welke criteria hebben…

  Rapport
 • In dit kwalitatieve onderzoek staat de empirie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) centraal betreffende publiek-private samenwerking. De betekenisgeving aan publiek-private samenwerking van publieke, private en maatschappelijke…

  Scriptie