Spring naar content

232 publicaties gevonden

 • jaarrapport 2023

  Beleidsmatige ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in het Nationaal Sportakkoord hebben eraan bijgedragen dat sporten…

  Rapport
 • naar een modelmatige aanpak

  Het doel van dit onderzoek is om in overleg met de Stichting Spel en Sport te komen tot een of meer modellen voor de aanpak/werkwijze in ontwikkelingsprojecten (recreatieve) sportbeoefening en…

  Rapport
 • samenvatting

  Een verkennend onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de bereidheid de recreatiesport te ontwikkelen, in acht takken van sport. 

  Brochure
 • verslag van de studiedag op 15 juni 1984

  Verslag van de Studiedag ‘Recreatieplanning in onzekerheid’ van de Werkgroep Recreatie (Landbouw Hogeschool Wageningen). De studiedag vond plaats op 15 juni 1984. Met bijdragen over het recreatieonderzoek in Nederland en…

  Verslag
 • experts over de verbindende kracht van water

  ‘Vijf vragen aan’ is een bundeling van interviews met experts uit verschillende werkvelden, die hun ideeën en visie over waterrecreatie delen.

  Boek
 • versie 1.1 - juli 2021

  Bij beleidsmakers in de toeristische en recreatieve sector is er behoefte aan een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en aan de mogelijkheid om uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken…

  Rapport
 • een selectie uit de monitor Sport en corona II - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de monitor Sport en corona II – de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen

  De mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving nemen af doordat de toegang tot wonen, vervoer en publieke voorzieningen voor veel mensen is…

  Rapport