Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen

  Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit…

  Rapport
 • de eerste registerleraren Lichamelijke Opvoeding

  Waarvoor is het lerarenregister in het leven geroepen? Wat kan inschrijven in het register voor jou betekenen? Werk je aan het vergroten van je deskundigheid als leraar? Volg je regelmatig scholingen? Ga je…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De digitale techniek maakt het steeds gemakkelijker en aantrekkelijker filmbeelden te maken en te bewerken en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Zowel voor docenten als voor leerlingen. Didactische vernieuwing…? Voorlopig niet. Didactisch hulpmiddel….?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Leerlingvolgsystemen zijn ook onderwerp geweest van een onderzoek door TNO. Het onderzoek beschreven in dit artikel had als doel inzicht te verkrijgen in het bestaan van lvs’en die zich richten op de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • you will grow faster than expected

  Het werkveld van het Instituut voor Sportstudies van de Hanze Hogeschool in Groningen verkoos iFollow tot het meest innovatieve project van het cursusjaar 2010-2011. iFollow is een webbased volg(jezelf)systeem waarmee leerlingen(sporters) een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over observeren, registreren en extra zorg

  ‘Observeren kost veel te veel tijd!’ ‘Ik besteed mijn tijd liever aan de les zelf.’ Een goede docent kent de wensen en mogelijkheden van de kinderen in zijn groepen. Op basis van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op 15 februari 2012 is het lerarenregister, in aanwezigheid van de minister van onderwijs Marja Van Bijsterveldt, officieel geopend voor leraren in Nederland werkzaam in het primair, voortgezet en het…

  Artikel in vaktijdschrift