Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • Unraveling the role of perceived fatigue and activity pacing behaviour

  Nederlandse samenvatting Aanhoudende fysieke activiteit en gezondheid na revalidatie: het ontrafelen van de rol van waargenomen vermoeidheid en activiteitenstimulatiegedrag Ernstige ervaren vermoeidheid is geassocieerd met lage niveaus van beweeggedrag en…

  Proefschrift/oratie
 • hoe je optimaal herstelt van je blessure en er sterker uitkomt

  Dit boek is geschreven voor geblesseerde sporters en is ook voor het begeleidingsteam interessant. Bij sporters die geblesseerd raken, gaat de meeste aandacht uit naar het geblesseerde lichaamsdeel. Hoe het…

  Boek
 • The majority of people with stroke are inactive and sedentary. Three different movement behavior patterns were identified: sedentary exercisers, sedentary movers, and sedentary prolongers. The identified movement behavior patterns confirm…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Met de publicatie ‘Mijn beweegredenen’ kunnen revalidanten zelf de stappen doorlopen om bewegen en lichamelijke activiteiten opnieuw een plek in hun leven te geven.

  Boek
 • a survey of healthcare professionals

  This survey of Dutch rehabilitation specialists and physical therapists, specialized in neuromuscular diseases, aimed to evaluate how often and what way aerobic exercise is applied in clinical practice. The results…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een samenvatting van de bevindingen op organisatie- en patiëntniveau

  Dit is een speciale uitgave van de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Femke Hoekstra en de managementsamenvatting van de onderzoeksrapportage Deel III van de onderzoeksgroep ReSpAct. Deze uitgave beschrijft…

  Rapport
 • onderzoeksrapportage deel III

  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct. De rapportage is een uitgave van de Onderzoeksgroep ReSpAct en is uitgevoerd in opdracht van het programma Revalidatie, Sport en…

  Rapport
 • an implementation-study on physical activity promotion in rehabilitation care

  Dit proefschrift beschrijft de adoptie, implementatie en continuering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in de Nederlandse revalidatiezorg. Er wordt inzicht verkregen in de manier waarop het programma landelijk…

  Proefschrift/oratie