Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

  Voorstel van wet bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016.

  Beleidsnota
 • Het kabinet blijft zich de komende jaren onverminderd inzetten om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Daarbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak…

  Online artikel
 • initiatiefnota

  Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een fenomeen waarmee de integriteit van de sport diep wordt getroffen. De afgelopen jaren zijn er in diverse (Europese) landen gevallen van matchfixing aan het licht…

  Beleidsnota
 • Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het voorgenomen gehandicaptensportbeleid. Het nieuwe beleid is geformuleerd om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap makkelijk dichtbij…

  Beleidsnota
 • In het Regeerakkoord is het belang van het organiseren van sportevenementen in Nederland onderstreept: “Topsportevenementen kunnen waardevol zijn voor de Nederlandse economie en hebben een positieve uitstraling richting de breedtesport”.…

  Beleidsnota
 • toespitsing interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling noodzakelijk

  Dit rapport geeft de resultaten van het onderzoek naar de aanpak van de problematiek van bevolkingsdaling. In 2009 is het Rijk samen met IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging Nederlandse…

  Rapport