Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • nr. 28, collectief arbeidsrecht

  Dit boek bespreekt de regels met betrekking tot het collectief arbeidsrecht en is gebaseerd op lesmateriaal voor de cursus Collectief Arbeidsrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg. Onderwerpen…

  Brochure
 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

  Voorstel van wet bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015.

  Beleidsnota
 • op weg naar de participatiesamenleving

  Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse…

  Boek
 • de Sportimpuls als door het rijk geïnitieerde samenwerking bekeken vanuit de netwerkbenadering van governance (intern rapport)

  De Sportimpuls vormt één van de twee programmaonderdelen van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en beoogt de sportparticipatie in Nederland te verhogen. Het uitgevoerde onderzoek biedt inzicht…

  Scriptie
 • onderwijs, cultuur en wetenschap, jaarverslag VIII

  Overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het jaar 2010, bestaande uit een algemeen deel, het beleidsverslag en de jaarrekening.

  Boek
 • ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (VIII)

  In dit rapport presenteert de Algemene Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar het Jaarverslag 2010 en naar de bedrijfsvoering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Er…

  Rapport
 • meerjarenprogramma intersectoraal gehandicaptenbeleid 1995-1998, de perken te buiten

  In deze actualisatie is een viertal kabinetsreacties opgenomen. Het betreft reacties op de rapportage Technologie, van de ISG; het Beleidsplan Toegankelijkheid, mobiliteit en technologietoepassing, van het CCPT; het advies Méér…

  Rapport
 • nationaal rapport, Europees programma voor de evaluatie van nationaal cultuurbeleid

  Deze publicatie biedt een beschrijving van de geschiedenis en structuur van het cultuurbeleid in Nederland en van een aantal actuele vraagstukken op dit gebied. De hoofdstukken 2 en 3 schetsen…

  Boek