Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • Deze publicatie beschrijft het cultuurbeleid van de Nederlandse centrale overheid. Zij is bestemd voor onderzoekers, voor geïnteresseerde betrokkenen uit de wereld van kunst, cultuur en media, en voor geïnteresseerden uit…

  Boek
 • deel a, beleidsvoornemen

  Het ‘Structuurschema Openluchtrecreatie, deel a beleidsvoornemen’ bevat de hoofdlijnen en beginselen van het rijksbeleid voor de openluchtrecreatie, van belang voor het nationaal ruimtelijk beleid, en geeft in het bijzonder inzicht…

  Rapport
 • achtergronden van en uitgangspunten voor beleidsvoornemens op langere termijn met betrekking tot de openluchtrecreatie

  De ‘Structuurvisie Openluchtrecreatie’ beoogt de richting aan te geven van het lange-termijnbeleid voor de openluchtrecreatie. Het ‘Structuurschema Openluchtrecreatie’, dat op basis van deze visie en in aansluiting op de gedachten…

  Rapport
 • het eindrapport

  Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatieonderzoek naar sociale vernieuwing dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft verricht. Voornaamste doelstelling van sociale vernieuwing is het bestrijden van hardnekkige maatschappelijke…

  Boek
 • De ministeries van SZW en VWS starten het actieplan gezond bedrijf 2012-2014, gericht op het voorkomen van uitval van mensen met een chronische aandoening, het verhogen van psychische weerbaarheid van…

  Beleidsnota
 • een bijdrage aan de discussie over de juridische verankering van de rijksoverheidsbemoeienis op het gebied van de sport

  Liber amicis (boek voor vrienden) geschreven door de heer Loek Jorritsma ter ere van zijn afscheid bij de rijksoverheid.

  Rapport