Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar

  In deze brochure worden de kerngegevens gepresenteerd van het vijfde peilstationsonderzoek naar roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf 10 jaar in het regulier onderwijs. Met deze kerngegevens worden…

  Rapport
 • roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder scholieren vanaf tien jaar

  Dit rapport bevat de resultaten van het in 1996 gehouden landelijke onderzoek naar roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder leerlingen vanaf tien jaar in het regulier onderwijs. Het onderzoek is…

  Boek
 • overzicht van het aanbod van gezondheidsbevorderende en preventie-activiteiten in Nederland

  Dit rapport is verschenen in het kader van het Qui-project en de Taskforce Herijking Gezondheidsbevordering bij GGD’en. Doel van de studie is om te komen tot een overzicht van projecten…

  Rapport
 • In het rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken met betrekking tot roken en rookbeleid in de sport. Het rapport geeft enerzijds inzicht…

  Rapport