Spring naar content

691 publicaties gevonden

 • actualisatie van Capaciteit binnensport Utrecht (Wezenberg-Hoenderkamp, 2014) en Ruimte voor sport in Utrecht (Wezenberg-Hoenderkamp & Schadenberg, 2016)

  Het Mulier Instituut heeft in 2014 voor de gemeente Utrecht de toekomstige behoefte aan binnensportruimte (Wezenberg-Hoenderkamp, 2014) en in 2016 de toekomstige behoefte aan buitensportruimte (Wezenberg-Hoenderkamp & Schadenberg, 2016) in…

  Rapport
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en accommodatiegebruik in de provincie Limburg (2016)

  De provincie Limburg heeft als doelstelling om de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie is inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties…

  Rapport
 • designing a runner friendly city

  This landscape architectural study aims to develop design principles that improve the spatial conditions of (sub) urban public space for running, thus contributing to designing healthy cities.

  Scriptie
 • trots op ons dorp

  In deze structuurvisie geeft de dorpsraad van Bentelo een samenhangend beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorp tot 2030.

  Rapport
 • kenmerken - thematisering - inventarisatie

  De provincie Gelderland heeft enige tijd geleden het nieuwe programma ‘Gelderland Sport! 2016-2019′ vastgesteld. Eén van de drie doelstellingen richt zich op het versterken van de maatschappelijke kracht van sport.…

  Rapport
 • voetbalstadions in Nederland en hun rol in stedelijke ontwikkeling

  De onderzoeksvraag die in deze bachelorscriptie centraal staat, luidt als volgt: welke rol kan de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion spelen binnen stedelijke ontwikkeling in Nederland, en welke voorwaarden (of…

  Scriptie
 • De gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om actuele gegevens te verstrekken over de huidige en toekomstige vraag naar en aanbod van zwemwater. Het project maakt deel uit…

  Rapport
 • een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2016-2030

  De gemeente Groningen wil in 2016 over een update beschikken van het ruimteonderzoek dat het Mulier Instituut in 2008 en 2012 heeft uitgevoerd. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen…

  Rapport