Spring naar content

699 publicaties gevonden

 • voetbalstadions in Nederland en hun rol in stedelijke ontwikkeling

  De onderzoeksvraag die in deze bachelorscriptie centraal staat, luidt als volgt: welke rol kan de ontwikkeling van een nieuw voetbalstadion spelen binnen stedelijke ontwikkeling in Nederland, en welke voorwaarden (of…

  Scriptie
 • ruimtelijke analyse van sportpark Broekdijk-Oost (intern rapport)

  De gemeente Stichtse Vecht wenst inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte op sportpark Broekdijk-Oost. De gemeente wil met dit inzicht in de benodigde sportruimte voor de toekomst…

  Rapport
 • ruimtelijke analyse van sportparken Daalseweide, Elinkwijk en Zuilenselaan (intern rapport)

  De gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht wensen inzicht in de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte op de sportparken Daalseweide, Zuilenselaan en Elinkwijk. De gemeenten willen met dit inzicht in…

  Rapport
 • De gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om actuele gegevens te verstrekken over de huidige en toekomstige vraag naar en aanbod van zwemwater. Het project maakt deel uit…

  Rapport
 • een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2016-2030

  De gemeente Groningen wil in 2016 over een update beschikken van het ruimteonderzoek dat het Mulier Instituut in 2008 en 2012 heeft uitgevoerd. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen…

  Rapport
 • Het onderzoek van het Mulier Instituut maakt duidelijk dat het huidige aanbod aan hockeyruimte niet meer voldoet aan de behoefte aan hockeyruimte. In de toekomst zal de behoefte aan ruimte…

  Rapport
 • een vraag-aanbod analyse

  Uit ruimteonderzoeken uitgevoerd door het Mulier Instituut in 2006 en 2012 en verschillende gesprekken met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) is gebleken dat de capaciteit voor de hockeysport in…

  Rapport
 • onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2029 (intern rapport)

  In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk-…

  Rapport
 • beleid en onderzoek, editie 2015/2016

  Het jaar 2015/2016 was een jaar van mooie prestaties, opmerkelijke gebeurtenissen in het beleidsveld en saillante wisselingen van de wacht in het kennislandschap. Het was een jaar met twee gezichten.…

  Boek