Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • This manual explains the importance of understanding and measuring the built environment and provides a tool for doing so. The Built Environment Assessment Tool (BE Tool) measures the core features…

  Website
 • naar een gespreid gebruik van binnensportaccommodaties (INTERN)

  Utrecht is een gemeente met een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. De behoefte aan binnensportaccommodaties is er daardoor niet alleen groter dan in veel andere steden, maar ook nog groeiende. Ongeacht welke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de ruimtelijke voordelen die 's-Hertogenbosch kan halen als de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland komen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe kan de gemeente ’s-Hertogenbosch met haar ruimtelijk beleid anticiperen op de eventuele organisatie van het Olympische basketbal-, hockey-, gymnastiek-…

  Scriptie
 • een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomein

  Al lange tijd wordt geprobeerd de gezondheid te verbeteren via de inrichting van de leefomgeving. Voor een slimme en gezonde ruimtelijke inrichting is een goede samenwerking nodig tussen professionals uit…

  Rapport
 • recreatie en het ideale vrijetijdslandschap

  Landwerk is een tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied en verschijnt zes keer per jaar. 

  Vaktijdschrift
 • Nature and culture are embodied in the landscapes of modern sport. This is the first book to explore the distinctive character of those landscapes. Not only does sport play a…

  Boek
 • Groningen zet de komende jaren de fietser centraal. Slimme fietsroutes, bredere paden en nieuwe stallingen moeten van Groningen nog meer een fietsstad maken. De gemeenteraad ging eind juni 2015 akkoord…

  Online artikel