Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • gemeente Amsterdam

  Met dit Sportaccommodatieplan geeft de gemeente Amsterdam inzicht in de staat van de Amsterdamse sportinfrastructuur en schetst men een beeld van de verwachte ontwikkeling van de sport in Amsterdam. Het aandeel…

  Beleidsnota
 • onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030

  De gemeente Alkmaar heeft behoefte aan inzicht in de huidige capaciteit aan binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente en in het gebruik ervan. Door de verwachte bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling…

  Rapport
 • the role of sport in economic and social regeneration

  How can sport be used to regenerate urban economies? Can sport be used effectively in re-imaging declining cities? Sport has become a major industry as well as major cultural preoccupation…

  Boek
 • autocultuur als motor voor de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst, Den Haag

  We willen auto’s en we willen steden, maar hoe gaan die twee goed samen? In het licht van deze vraag en vanuit de overtuiging dat lokale cultuurhistorische en sociaal-economische waarden kunnen…

  Scriptie
 • weten wat werkt

  Planologen binnen gemeenten houden onvoldoende rekening met gezondheid als het gaat om maatregelen over de ruimtelijke ordening. Dit is een van de conclusies uit het jong GR signalement ‘Gezond opgroeien:…

  Rapport
 • an exploration of literature

  To reverse the global epidemic of physical inactivity that is responsible for more than 5 million deaths per year, many groups recommend creating “activity-friendly environments.” Such environments may have other…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • De inrichting van de publieke ruimte kan ouderen hinderen bij hun dagelijkse bezigheden. Gebrek aan rustpunten zoals bankjes, smalle trottoirs en het ontbreken van beschutting tegen weer en wind, kunnen…

  Rapport