Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten

  De directe woonomgeving van mensen kan het bewegen stimuleren, mits de omgeving daartoe voldoende mogelijkheden biedt. Maar wanneer biedt een woonomgeving voldoende mogelijkheden voor bewegen? Dit is onderzocht in het…

  Rapport
 • Nederland bevat een schat aan herinneringen aan vervlogen tijden. Ons verleden is in vele verschijningsvormen aanwezig, zoals molens en kastelen, concertzalen en sportpaleizen, bedevaarten en volksfeesten, elementen in het landschap,…

  Boek
 • In navolging van het in 2013 opgestelde huisvestingsplan voor de veldsport (2014-2020) stelt de gemeente Utrecht nu een meerjarenhuisvestingsplan voor de binnensport op. Om een gedegen en gedragen huisvestingsplan op…

  Verslag
 • In dit hoofdstuk van de ‘Rapportage sport 2014’ gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een vraag-aanbod analyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2014-2030

  De gemeente Leeuwarden stelt nieuw sportaccommodatiebeleid op. Eén van de redenen hiervoor is dat er in 2014 een gemeentelijke herindeling is geweest, waardoor Leeuwarden is uitgebreid met een deel van…

  Verslag
 • 'Nederland Gezond Land moet op de ruimtelijke ontwikkelingsagenda'

  2015 is het Jaar van de Ruimte. Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseren de initiatiefnemers een breed maatschappelijk, politiek en professioneel debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Iedereen…

  Website
 • Bewegingsstimulering van schoolkinderen staat momenteel in de belangstelling. Als onderdeel van dit topic wordt niet alleen aandacht besteed aan hoe er buiten bewogen kan worden, maar ook waar dat kan…

  Artikel in vaktijdschrift