Spring naar content

699 publicaties gevonden

 • weten wat werkt

  Planologen binnen gemeenten houden onvoldoende rekening met gezondheid als het gaat om maatregelen over de ruimtelijke ordening. Dit is een van de conclusies uit het jong GR signalement ‘Gezond opgroeien:…

  Rapport
 • an exploration of literature

  To reverse the global epidemic of physical inactivity that is responsible for more than 5 million deaths per year, many groups recommend creating “activity-friendly environments.” Such environments may have other…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • De inrichting van de publieke ruimte kan ouderen hinderen bij hun dagelijkse bezigheden. Gebrek aan rustpunten zoals bankjes, smalle trottoirs en het ontbreken van beschutting tegen weer en wind, kunnen…

  Rapport
 • een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten

  De directe woonomgeving van mensen kan het bewegen stimuleren, mits de omgeving daartoe voldoende mogelijkheden biedt. Maar wanneer biedt een woonomgeving voldoende mogelijkheden voor bewegen? Dit is onderzocht in het…

  Rapport
 • Nederland bevat een schat aan herinneringen aan vervlogen tijden. Ons verleden is in vele verschijningsvormen aanwezig, zoals molens en kastelen, concertzalen en sportpaleizen, bedevaarten en volksfeesten, elementen in het landschap,…

  Boek
 • In navolging van het in 2013 opgestelde huisvestingsplan voor de veldsport (2014-2020) stelt de gemeente Utrecht nu een meerjarenhuisvestingsplan voor de binnensport op. Om een gedegen en gedragen huisvestingsplan op…

  Verslag
 • In dit hoofdstuk van de ‘Rapportage sport 2014’ gaan de auteurs in op het ruimtebeslag van sport (§ 9.2), gebruik van typen sportvoorzieningen (§ 9.3), de verplaatsingen ten behoeve van…

  Hoofdstuk in boek/rapport