Spring naar content

699 publicaties gevonden

 • ontwikkeling, realisatie en beheer van speelruimte in gemeente Overbetuwe

  In deze nota wordt antwoord gegeven op de vraag hoe Overbetuwe vormgeeft aan de ontwikkeling, realisatie en het beheer van speelruimte en het stimuleren van betrokkenheid. Het hoofddoel is ‘een…

  Beleidsnota
 • Accommoderen betekent ‘in orde brengen’, ‘opmaken’ of ‘aanpassen’. Sport vraagt, zeker als het een spel is of training daarvoor, om een aanpassing van de ruimte. Die aanpassing kan permanent zijn,…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • De inrichting van de openbare ruimte speelt een grote rol in leefbaarheid en veiligheid in Nederlandse gemeenten. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zet zich daarom in voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the exploration of a decentralized location strategy for Olympic venues in a regional setting - example of the Øresund region

  The amount and size of the Olympic facilities have outgrown the needs of host cities. Most Olympic venues cannot be used after the event and maintenance is extremely expensive. Therefore…

  Scriptie
 • This research report covers an inquiry into sustainability assessment and procurement for outdoor sport events and the function of the built environment to facilitate these specific temporary urban interventions. The…

  Scriptie
 • a study of the way cost-benefit analysis is perceived by key individuals in the Dutch CBA practice for spatial-infrastructure projects

  In de meeste OECD landen wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op enig moment in het besluitvormingsproces gebruikt om beleidsmakers te informeren over de positieve en negatieve effecten van beleidsopties. Ondanks…

  Proefschrift/oratie
 • This guidance from Sustrans aims to offer broad advice on key issues around highway design, with a particular emphasis on cycling. The design and development of high quality infrastructure to…

  Handboek / handleiding
 • de voetganger in beleid, ontwerp en beheer

  Deze uitgave geeft voorwaarden voor een voetgangersvriendelijke omgeving, handvatten voor een integrale aanpak en laat de impact zien voor beleidssectoren (verkeer en vervoer, lokale economie, toerisme, gezondheid). Ook bevat de…

  Boek
 • voor het bepalen van de benutting van speelplekken

  Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht. Het geeft daarmee inzicht in welke plekken goed en…

  Handboek / handleiding