Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • a study of the way cost-benefit analysis is perceived by key individuals in the Dutch CBA practice for spatial-infrastructure projects

  In de meeste OECD landen wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op enig moment in het besluitvormingsproces gebruikt om beleidsmakers te informeren over de positieve en negatieve effecten van beleidsopties. Ondanks…

  Proefschrift/oratie
 • This guidance from Sustrans aims to offer broad advice on key issues around highway design, with a particular emphasis on cycling. The design and development of high quality infrastructure to…

  Handboek / handleiding
 • de voetganger in beleid, ontwerp en beheer

  Deze uitgave geeft voorwaarden voor een voetgangersvriendelijke omgeving, handvatten voor een integrale aanpak en laat de impact zien voor beleidssectoren (verkeer en vervoer, lokale economie, toerisme, gezondheid). Ook bevat de…

  Boek
 • voor het bepalen van de benutting van speelplekken

  Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht. Het geeft daarmee inzicht in welke plekken goed en…

  Handboek / handleiding
 • vaststelling van het feitelijk gebruik en potentiebepaling

  Deze afstudeerscriptie is geschreven voor de GGD Rotterdam-Rijnmond en de Hogeschool Rotterdam. Als afstudeeropdracht is onderzoek verricht naar: ‘Hoe kan men in de stad; kleine groene openbare ruimten monitoren op…

  Scriptie
 • richtlijnen voor het ontwerpen van een buitenruimte die een positieve invloed heeft op de gezondheid

  In dit rapport wordt gekeken naar de thematiek die kan bijdragen aan een gezonde buitenruimte. De hoofdvraag luidt dan ook: “Welke ruimtelijke richtlijnen kunnen er worden opgesteld voor de buitenruimtes…

  Rapport
 • de toolbox, communicatie door inspiratie

  Deze toolbox bevat een stappenplan dat bestaat uit vijf stappen die leiden tot een ‘gezond ontwerp’ van de buitenruimte. De buitenruimte in de stad moet ruimte bieden voor veel soorten…

  Handboek / handleiding