Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • deel a, beleidsvoornemen

  Het ‘Structuurschema Openluchtrecreatie, deel a beleidsvoornemen’ bevat de hoofdlijnen en beginselen van het rijksbeleid voor de openluchtrecreatie, van belang voor het nationaal ruimtelijk beleid, en geeft in het bijzonder inzicht…

  Rapport
 • meedenken en inspreken over de landelijke gebieden

  Op 11 maart 1977 is de ‘Nota landelijke gebieden, een beleidsvoornemen’ gepubliceerd. Die nota bevat beleidsvoorstellen van de regering over de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van ‘de groene…

  Brochure
 • achtergronden van en uitgangspunten voor beleidsvoornemens op langere termijn met betrekking tot de openluchtrecreatie

  De ‘Structuurvisie Openluchtrecreatie’ beoogt de richting aan te geven van het lange-termijnbeleid voor de openluchtrecreatie. Het ‘Structuurschema Openluchtrecreatie’, dat op basis van deze visie en in aansluiting op de gedachten…

  Rapport
 • the meaning of pasts for city centre residents, Nederlandse geografische studies 260

  De binnenstad is het centrale deel van de stad waar mensen werken, winkelen, wonen en recreëren. Als brandpunt van activiteiten en mensen is de binnenstad echter continu onderhevig aan veranderingen…

  Boek
 • publikatie nr. 14

  Deze studie richt zich in hoofdzaak op die kant van de zondagsbesteding, die voor de ruimtelijke ordening in ons dichtbezette land meer en meer tot een urgent probleem gaat worden:…

  Boek
 • randvoorwaarden voor een goed (school)speelplein

  Public Playground is een onderzoek van Bekkering Adams architecten naar (school)- speelpleinen en de mogelijkheden om de openbare ruimte als ontmoetingsplaats nieuwe betekenis te geven. Aan welke eisen moet deze…

  Rapport
 • recreatie reeks nr. 8

  Dat met landinrichting de mogelijkheden voor recreatie op het platteland kunnen worden verbeterd en dat zij daar invloed op kunnen uitoefenen, is bij veel mensen nauwelijks bekend. In dit informatieboek…

  Boek