Spring naar content

699 publicaties gevonden

 • Dit onderzoek gaat in op concrete ontwerpprincipes die het gezonder inrichten van de openbare ruimte bij een gebiedsontwikkeling mogelijk maken. Dit plan is geschreven in het kader van de studie Built…

  Rapport
 • onder de Omgevingswet

  Werken met het Omgevingsplan (tweede druk) vormt een praktische handleiding bij het opstellen van een omgevingsplan. Met het beschikbaar komen van de “staalkaarten”, het “nader rapport” naar aanleiding van de adviezen van…

  Boek
 • a systematic review of what works and how

  Environmental changes aimed at encouraging walking or cycling may promote activity and improve health, but evidence suggests small or inconsistent effects in practice. Understanding how an intervention works might help…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • the interplay between the physical environment, intrapersonal factors and sports participation

  Dit proefschrift toont aan dat de ruimtelijke omgeving ertoe doet wanneer je sportdeelname wilt verklaren. Vooral informele, flexibele en ongebonden vormen van sport en bijbehorende locaties spelen hierin een steeds…

  Proefschrift/oratie
 • a cross-sectional study on physical environmental characteristics and runners’ motives and attitudes, in relation to the experience of the running environment

  Perceived environmental characteristics were important determinants of the attractiveness and restorative capacity of the running environment for both novice and experienced runners. However, green and lively elements in the running…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • why are some people physically active and others not?

  Physical inactivity is an important contributor to non-communicable diseases in countries of high income, and increasingly so in those of low and middle income. Understanding why people are physically active…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • lessen uit de praktijk

  Er komt steeds meer aandacht voor sport en bewegen in de openbare ruimte. Maar wat is urban sports eigenlijk? Waarom is deze ontwikkeling zo interessant? En wat zijn de do’s…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit strategisch huisvestingsplan Sport (SHP-Sport) geeft een meerjarig overzicht van de investeringsopgave in sportaccommodaties voor de periode van 2020-2023. Het plan beantwoordt de vraag wat nodig is om de sportinfrastructuur…

  Beleidsnota
 • hoe gaan we kansen benutten in omgevingsvisies en -plannen?

  Lopen en fietsen biedt oplossingen voor diverse ruimtelijke uitdagingen en versterkt een integrale kijk op de leefomgeving. Het doel van dit whitepaper is om betrokken professionals van overheden en andere…

  Rapport