Spring naar content

690 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan anders georganiseerde sport

  Er is sprake van een toenemende importantie van sport voor de maatschappij. Dit belang, dat aan sport wordt gehecht, is te verklaren vanuit de grote omvang van de sector en…

  Scriptie
 • Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht…

  Werkboek / instrument
 • Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld.. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van…

  Handboek / handleiding
 • 0-metingen: F12, Arnhem-Dieren en Arnhem-Wageningen, 1-metingen: Liemersroute, Batavierenpad Noord en Zuid, rapportage

  De provincie Gelderland heeft in oktober 2017 een gebruikersonderzoek gehouden onder fietsers op een aantal in ontwikkeling zijnde en gerealiseerde snelfietsroutes. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten samengevat. 0-metingen Er zijn…

  Rapport
 • sport, bewegen en spelen

  Deze verkenning is het resultaat van twee workshops met gebruikers, belanghebbenden, professionals inclusief (literatuur-)onderzoek en dient als input voor de verdere ontwikkeling van het sportieve, beweeg- en speelkarakter van het Marineterrein…

  Rapport
 • een casestudie naar de opkomst van padel, beachvolleybal en boulderen

  De populariteit van sporten varieert door de jaren heen. Hierdoor bestaat de vraag welke accommodaties wel of niet een blijvende plek in het sportlandschap zullen verwerven. Om het Databestand SportAanbod…

  Rapport
 • groene buurtinitiatieven en de waarden van groen in Amsterdam-Oost

  Dit onderzoek richt zich op groene buurtinitiatieven in Amsterdam-Oost en de sociaal-emotionele waarden die bewoners van dit stadsdeel toekennen aan het groen in hun buurt. Er zijn interviews gehouden met…

  Rapport