Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • De gemeente Almere vroeg Redmond O’Hanlon in 2015 om een boek over Almere te schrijven als ‘writer in residence’. Vanaf zijn balkon, met uitzicht op een continu verrassende natuur, vertelt…

  Boek
 • toekomstagenda onderzoek gezondheid en verstedelijking, eindrapport

  In het kader van de provinciale ToekomstAgenda naar gezondheid en verstedelijking is in juli 2018 het onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 afgerond. In dit onderzoek zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die beleidsambtenaren sport geven aan anders georganiseerde sport

  Er is sprake van een toenemende importantie van sport voor de maatschappij. Dit belang, dat aan sport wordt gehecht, is te verklaren vanuit de grote omvang van de sector en…

  Scriptie
 • Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming. Maar: hoe vervlecht…

  Werkboek / instrument
 • Met de komst van de Omgevingswet wordt wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gebundeld.. Participatie en gezondheid zijn benoemd als expliciet thema’s binnen de verbetering van…

  Handboek / handleiding
 • 0-metingen: F12, Arnhem-Dieren en Arnhem-Wageningen, 1-metingen: Liemersroute, Batavierenpad Noord en Zuid, rapportage

  De provincie Gelderland heeft in oktober 2017 een gebruikersonderzoek gehouden onder fietsers op een aantal in ontwikkeling zijnde en gerealiseerde snelfietsroutes. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten samengevat. 0-metingen Er zijn…

  Rapport
 • sport, bewegen en spelen

  Deze verkenning is het resultaat van twee workshops met gebruikers, belanghebbenden, professionals inclusief (literatuur-)onderzoek en dient als input voor de verdere ontwikkeling van het sportieve, beweeg- en speelkarakter van het Marineterrein…

  Rapport