Spring naar content

692 publicaties gevonden

 • naar een duurzame netwerksamenleving

  Informatie-, communicatie- en transactietechnologie doet iets met de aloude beperkingen van ruimte en tijd. Een Ministerie van Ruimte & Tijd is een metafoor voor integraal beleid op het gebied van…

  Rapport
 • een verkenning van de ruimtelijke gevolgen van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de vrije tijd

  Deze studie gaat over toenemende vrije tijd. Toenemende vrije tijd in een tweeledige zin. Enerzijds het gegeven dat door veroudering in de leeftijdsopbouw een toenemend percentage van de bevolking buiten…

  Rapport
 • ruimtelijke behoefte en spreiding van binnensportaccommodaties in Maassluis

  In deze rapportage staat de volgende onderzoeksvraag centraal: wat is de ontwikkeling van de behoefte aan binnensportaccommodaties (sporthallen/sportzalen/gymzalen) in Maassluis, tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen en trends in de…

  Rapport
 • onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020 en 2030

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, atletiek, tennis en honk- en softbal) en de binnensport in de…

  Rapport
 • onderzoek naar de behoefte aan buiten- en binnensportvoorzieningen in 2016, 2020 en 2030

  De gemeente Ede wil beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties nu en in de toekomst. Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige benodigde capaciteit aan buiten- en…

  Rapport
 • This umbrella review presents an overview of the evidence for the relationship between the built and natural environment and health. Evidence pertaining to five key aspects of the built and…

  Rapport
 • een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportvoorzieningen in 2017, 2025 en 2030

  De gemeente Veldhoven stelt een nieuwe accommodatienota op voor de buiten- en binnensportvoorzieningen. Voor deze nota wil de gemeente Veldhoven beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties voor…

  Rapport
 • a brief for action

  Urbanization results in an increasing proportion of the population living in cities. In Europe it is expected that around three quarters of the population will live in urban settings by…

  Rapport
 • Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een…

  Rapport
 • de impact van sport, kunst en gemeenschappen

  Wat is de stad? En wie zijn wij? De 21e eeuw vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen. Verstedelijking is wereldwijd gaande, ook in de stadsregio Utrecht.…

  Rapport