Spring naar content

277 publicaties gevonden

 • voorbeelden van succesvolle initiatieven

  In deze brochure staan vijf voorbeelden beschreven van lokale initiatieven, waarbij sport als middel wordt ingezet om een sociaal doel te bereiken. De voorbeelden zijn opgestart binnen de programma’s ‘Kracht…

  Brochure
 • een onderzoek naar de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo

  Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo, teneinde de gevolgen hiervan weer te geven…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de Sportagenda op de organisatieontwikkeling van 1*-bonden

  NOC*NSF en haar leden gebruiken de Sportagenda als beleidsnotitie om richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport. In de sportagenda staan ambities genoteerd op het gebied van…

  Scriptie
 • een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

  Voor deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van het NOC*NSF en namens de Universiteit Utrecht. Het onderzoek poogt inzichten te geven in de betekenissen van betrokkenen in…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

  Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de…

  Scriptie
 • onderzoek naar het samenwerkingsverband tussen de jeugdvoetbalopleidingen van VVV-Venlo en Helmond Sport

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven betrokkenen aan de werkmethoden en procedures van respectievelijk VVV-Venlo en Helmond Sport en hoe kunnen deze nog…

  Scriptie
 • een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen

  ‘Samen sterker?’ richt zich op de vraag wat de opkomst van multifunctionele samenwerkingsverbanden in de sport betekent. Wat is de waarde van deze organisatievorm? Welke maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen…

  Scriptie
 • In het kader van het topic over methoden een praktijkartikel dat inzoomt op de samenwerking van leerlingen onderling en de samenwerking tussen docent en leerlingen. Vorig jaar is aan de methode ‘Bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift