Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • Om de doelen van de Alliantie School & Sport te realiseren is de samenwerking van onderwijs en sportverenigingen vanzelfsprekend en van cruciaal belang. De ontwikkelingen op het gebied van school…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, VWS en de sportkoepel NOC*NSF. De doelstelling van de Alliantie is een dagelijks sportaanbod in en om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vakkenintegratie is een gevleugeld woord in het onderwijs. Leergebieden worden uitgedaagd of verplicht samen te werken aan vak-/leergebied overstijgende projecten. In het vorige artikel werd gestart met een voorbeeld gegeven van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sportdag 5vwo

  In de tweede fase krijgen de leerlingen bij LO te maken met het vervullen van verschillende rollen. Het verzorgen van een warming-up, het leidinggeven tijdens een lesdeel, het vervullen van de rol…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De laatste jaren wordt in ons werkveld onderwijs maar ook daarbuiten steeds vaker gesproken over de combinatiefunctie. Het kabinet heeft de ambitie om 2500 nieuwe combinatiefuncties in te voeren. Wie is de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken

  De sportwereld is in transitie en vraagt onder meer om nieuwe vormen van samenwerking. Sportief Werken is zo’n voorbeeld waarin sportverenigingen en bedrijfsleven samenwerken en veranderen om een win-win situatie…

  Scriptie
 • Dit e-book geeft een denkwijze en praktische tips om goed en slim samen te werken om de jongeren een veilige sportklimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Sportveiligheid is…

  Boek