Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • de opbrengsten van één jaar (samen)werken

  In dit artikel wordt teruggeblikt op de oprichting van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs waarmee het beleidskader sport, bewegen en onderwijs (VWS en OCW) op een innovatieve, integrale wijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een artikel over de ervaringen met het ‘mixen’ van bbl- en tl/ havo/vwo-scholieren binnen lessen lichamelijke opvoeding.

  Ooit verzorgden scholen voor voortgezet onderwijs in Almere lessen aan klassen met alle afdelingen van onderwijs bij elkaar voor een tweejarige brugperiode. Van bbl tot en met gymnasium. Ook lessen lichamelijke opvoeding…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij partnerleren werken leerlingen samen per twee in een gedefinieerde helper- uitvoerderrelatie om elkaars leren te maximaliseren. Omwille van de samenwerking tussen lerenden is partnerleren een geschikte werkvorm om zowel bewegings- als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een visie op bewegen & sport in de onderbouw van het havo en het vwo

  ‘Samenspel’ is mijn visie op het lesgeven in bewegen & sport in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo/vwo) die ik heb verwerkt tot een methode. De naam ‘samenspel’ duidt op de sociaal-emotionele…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het vorige artikel ‘Judo, samen beter’ (LO 9) werd de nadruk gelegd op de onderlinge samenwerking en het daardoor verkrijgen van een beter resultaat. Samen oefenen zorgt tevens voor plezier en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zwemvaardigheid getoetst, advies op maat aan ouders

  Nederland is een waterland, dus gaan onze kinderen al op jonge leeftijd naar zwemles. Maar het feit dat we koploper zijn in zwemonderwijs betekent niet dat zwemvaardigheid vanzelfsprekend is voor iedereen. Brancheorganisaties van zwemlesaanbieders en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Nationale Sport Week 2011, 16 t/m 23 april

  “Pietertje”, een reclamefilmpje voor pindakaas, wie is er niet groot mee geworden?! Dat zou ook de boodschap moeten zijn voor bewegen en sport in het onderwijs: “je wordt er groot mee”. Een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de Lichamelijke Opvoeding van april 2010 beschreef projectleider Jorg Radstake het project Sportaanbod voor het onderwijs met in deze LO een update op pag. 36. Doelstelling van het project is meer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Buitenspelen en Outdoor & Adventure gaan hand in hand. Outdoor & Adventure-activiteiten bieden een uitnodigende setting waar de deelnemer letterlijk in beweging komt. Buiten in de natuur actief zijn stimuleert…

  Artikel in vaktijdschrift