Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • sustainable prevention of obesity through integrated strategies

  In de afgelopen 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de meest effectieve aanpak om volksgezondheidsproblemen zoals overgewicht te voorkómen. Interventies die zich alleen richten op individuele factoren, zoals…

  Rapport
 • zorgtaken van het Rijk naar gemeenten

  In 2015 zijn een aantal belangrijke taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Het gaat om de Participatiewet, de verbreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en veranderingen in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sportverenigingen in Europa

  Sportverenigingen staan in de maand september volop in de belangstelling. Niet alleen zijn de competities weer in volle gang, ook staan in diverse beleidsgremia de beleidsmatige prestaties en de toekomst…

  Online artikel
 • partnerschap tussen gemeenten, scholen en sportverenigingen

  Alle basisschoolleerlingen twee keer 45 minuten gym per week, door een bevoegde (vak)leerkracht: dat is de ambitie van het Plan van Aanpak Bewegingsonderwijs. Om daarbij praktische obstakels te overwinnen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Le Grand Départ en Symphonica in Sporto

  Sport en cultuur hebben veel raakvlakken. Mensen beleven er plezier aan en het draagt bij aan de identiteit en persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaar. Het zelfvertrouwen kan zich ontwikkelen en het draagt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven bestuurders van badmintonverenigingen aan samenwerking tussen badmintonverenigingen en welke rol dient de NBB in te nemen…

  Scriptie
 • rabobank ambassadeur weet waar in de wijk behoefte aan is

  Ook bedrijven springen bij waar het gaat om cofinanciering van buurtsportcoaches. Een goed voorbeeld hiervan is de Rabobank in Helmond. De Rabobank heeft een unieke samenwerkingsvorm gevonden met de plaatselijke…

  Online artikel
 • Sportnetwerk(t) (Utrecht)

  De gemeenten Utrecht en Zeist en lokale sportclubs trekken samen op in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Inbreng van de verenigingen: hun vaak uitgebreide netwerk in het lokale bedrijfsleven. Allemaal potentiële…

  Hoofdstuk in boek/rapport