Spring naar content

289 publicaties gevonden

 • sport unites the Netherlands

  Engelstalige versie van het Sportakkoord. The idea behind this Sports Agreement is that we want to make sport enjoyable for everyone, Truly everyone. Now and in the future. Without any…

  Brochure
 • een kwantitatief onderzoek naar de samenwerking van sportverenigingen in de driehoek Oss, Uden, Veghel

  In februari 2014 zijn we gestart met Sportief!Support waarmee we ons sterk maken voor krachtenbundeling van sportverenigingen in de regio Oss-Uden-Veghel. Mede mogelijke gemaakt met cofinanciering vanuit het leefbaarheidsfonds van…

  Rapport
 • Kinderen en jongeren met een beperking zijn fysiek minder actief dan leeftijdsgenoten zonder beperking (Von Heijden, Van den Dool, Van Lindert & Breedveld, 2013). Het lectoraat Kracht van Sport van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • on the move

  Sportieve, zelfstandig samenwerkende leerlingen in een doorgaande ontwikkellijn voor PO en VO. Een leerlijn gericht op bewegen verbeteren is een uitdaging. Maar hoe breng je lijn in het leren samenwerken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De gymles is bij uitstek geschikt om je even lekker uit te leven! De start van een schooljaar is een goede reden om de klas goed te leren kennen. Onderstaande…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De gymlessen starten op maandagochtend vroeg op een school voor primair onderwijs in de wijk Beverwaard (Rotterdam Zuid). Dit is een wijk met een multiculturele populatie met huishoudens die over…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sport verenigt Nederland

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ schrijft het kabinet een sportakkoord te willen sluiten met in ieder geval de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. Doel van…

  Rapport
 • Academie voor Sport & Cultuur

  SG Were Di, een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo in Valkenswaard, wil haar leerlingen niet alleen wiskunde, economie, Engels en natuurkunde bijbrengen. Ze wil hen ook enthousiast maken voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • in (lokale) samenwerking creëer je waarde

  De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Sport en cultuur zijn voor veel mensen een waardevolle vrijetijdsbesteding en in toenemende mate worden beide in…

  Rapport