Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2010) over de deelname aan hardlopen en hardloopevenementen in Nederland.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) over dat bij nieuwe sportruimte wordt gestreefd naar samenwerking, multifunctionaliteit en duurzaamheid om de investeringskosten en exploitatietekorten zoveel mogelijk te beperken.

  Artikel in vaktijdschrift
 • regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…

  Beleidsnota
 • wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als verbinder en hoe komt dat in de praktijk tot uiting?

  De onderzoeksvraag van dit rapport luidt als volgt: wat verstaan buurtsportcoaches onder hun taak als ‘verbinder’ en hoe komt dat in de praktijk tot uiting?  Dit rapport maakt gebruik van…

  Rapport
 • Deze dissertatie beschrijft onderzoek naar de rol van de buurtsportcoach en de impact van de buurtsportcoach in het verbinden van de eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector. De volgende vier…

  Proefschrift/oratie
 • Utrechtse sportverenigingen werken samen aan het bevorderen van het plezier op en om de velden

  Vanuit het convenant Utrecht Onderweg naar 2016 werken de 33 Utrechtse verenigingen samen aan: Meer vitale verenigingen Meer sportiviteit en respect op en om de velden Meer maatschappelijk betrokken verenigingen…

  Verslag
 • energieneutraal, klimaatbestendig en circulair

  Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met deze…

  Rapport
 • In het project Gezond Ouder Worden in Apeldoorn is actieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerking in twee werkgroepen in het project Gezond Ouder Worden. Er zijn verschillende methoden en instrumenten toegepast…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Both sports clubs and refugees benefit from collaboration between sports clubs and a reception centre. Knowledge Centrum Sport Netherlands created three factsheets: Factsheet with information for sport clubs on collaboration…

  Factsheet