Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de samenwerking tussen sportbonden en sportverenigingen

  De volgende onderzoeksvraag staat in deze scriptie centraal: welke betekenissen geven de Atletiekunie en lidverenigingen aan de onderlinge samenwerking bij beleidsuitvoering? De casus Athletics Champs is als voorbeeld genomen van…

  Scriptie
 • Deze handreiking is een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking. Het biedt een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een…

  Rapport
 • samenvatting

  Wat betekent sportdeelname voor het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren? Hoe geef je vorm aan een sportomgeving die kan bijdragen aan positieve sportervaringen? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking…

  Verslag
 • Sport en bewegen kan helpen bij de integratie van vluchtelingen. Kenniscentrum Sport maakte drie factsheets: Factsheet met informatie voor sportverenigingen over samenwerken met COA Factsheet met informatie voor gemeenten/buurtsportcoaches over…

  Factsheet
 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), diversiteit, sociale inclusie, beleid en samenwerking (deel 4)

  BMS Studie 37 is het vierde deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. In deze studie worden langs de ene kant aspecten van diversiteit en sociale inclusie…

  Rapport
 • laagdrempelig sporten en een veiligere buurt

  De school zat met een speelzaal waar de plafondplaten naar beneden dreigden te komen maar liep aan tegen budgetproblemen, de vereniging beschikte over financiële middelen maar zocht lesruimte. Nu heeft…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vakleerkracht lichamelijke opvoeding én buurtsportcoach: een voorbeeld uit Borne

  Het is begin februari in een lokale sporthal in het Twentse Borne. De hal is twee dagen lang gevuld met de groepen 7 en 8 van alle acht basisscholen in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een inventarisatie van kansen en knelpunten

  De gemeente Houten wil de samenwerking tussen de sportsector en het sociaal domein in Houten versterken. Het Mulier Instituut is gevraagd om een inventarisatie uit te voeren van de mogelijkheden…

  Rapport